Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Obsah

EVROPSKÝ DEN CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ 2019 NA KŘIVOKLÁTSKU

V sobotu 18. května 2019 se vydalo 38 osob na entomologickou exkurzi do Národní přírodní rezervace „Týřov“. V Luhu ve Skryjích již čekali zástupci Správy CHKO Křivoklátsko Ing. Josef Jedlička a Ing. Karel Lankaš, po chvilce přijeli i „broučkaři“ z Rakovnického entomologického klubu DAPSA. Pan Miroslav Zýka své vyprávění o broucích doplňoval obrázky. Pan Miroslav Polcar je smýkal z trávy a setřásal ze stromů, abychom je viděli v životní velikosti.  Dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí o životě brouků na různých stanovištích. Běžné jsou v NPR druhy (jinde již velmi vzácné) vázané na staré dřevo – široká skupina tesaříků, krasců, roháč velký nebo nosorožík kapucínek. Ing. Lankaš ozvláštnil exkurzi o ornitologické poznatky a Ing. Jedlička o historii území.

Účastníci byli velmi spokojeni a již se těší na další vycházky, které se budou konat na podzim.

Za obecně prospěšnou společnost Křivoklátsko děkuji všem účastníkům, že se v tak hojném počtu zúčastnili a zaslali mi spoustu fotografií, lektorům za úžasné povídání a firmám Schenker a Heineken ČR za finanční pomoc.

Děkuji

Jiřina Prošková, ředitelka o.p.s. Křivoklátsko

Miroslav Zyka

Mira Motyčka

EDP2019

 

 

DOBROVOLNÍCI Z DB SCHENKER ČR OPĚT PO ROCE NA KŘIVOKLÁTSKU

V pátek 3. května 2019 proběhl v Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko další dobrovolnický den společnosti DB Schenker Česká republika. Na akci spolupracovala Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, RP Střední Čechy, odd. SCHKO Křivoklátsko s Informačním střediskem CHKO Křivoklátsko – Křivoklát, které provozuje Křivoklátsko, o.p.s.

Celkem 23 zaměstnanců společnosti navázalo úklidem řeky Berounky na dobrovolnickou akci Čistá Berounka 2019, která se konala poslední dubnovou sobotu. Na úseku řeky Roztoky – Zbečno bylo nasbíráno celkem 5 m3 různého odpadu – plastů, skla, železa a také např. kusu kamionové plachty či reklamní cedule.  Při úklidu proběhl současně výklad o CHKO Křivoklátsko, řece Berounce a okolí, zejm. o Přírodní rezervaci Na Babě, Přírodní rezervaci Stříbrný luh a Přírodní rezervaci Brdatka. Dobrovolníci několikrát viděli okousané větve a kmeny od bobra evropského a také byla zjištěna na dvou místech nepůvodní rostlina české přírody - křídlatka.

DOBROVOLNÍCI1

dobrovolnici2

dobrovolnici3dobrovolnici4

DEN ZEMĚ NA KŘIVOKLÁTSKU

Tradiční připomenutí světového svátku Den Země proběhlo letos v sobotu 20. dubna vycházkou do Přírodní památky Vraní skála. Této akce se zúčastnilo 25 lidí z řad široké veřejnosti. V úvodu byla vysvětlena historie bývalé hájovny Král a po cestě do přírodní památky byly ukázány druhy tzv. jarního aspektu listnatého lesa. Po představení horniny chráněného území – buližníku neboli silicitu a významu chráněného území pro přírodu chráněné krajinné oblasti se vycházka odebrala na vyhlídku na Vraní skále. Velmi dobré slunečné počasí umožnilo pohled do širokého okolí, na krajinu jihovýchodní části Křivoklátska a rovněž na vrcholky Hřebenů, Brd a Českého krasu.

Den Země připomíná nutnost ochrany přírody na celosvětové i lokální úrovni. Tento svátek poprvé oslavili studenti v USA při akci Earth Day v roce 1970. Od roku 1990 slavíme Den Země i u nás v České republice.

 

SETKÁNÍ SE STAROSTY OBCÍ NA ÚZEMÍ CHKO KŘIVOKLÁTSKO

Dne 9. dubna 2019 se za účasti zaměstnanců Obecně prospěšné společnosti Křivoklátsko a Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, RP Střední Čechy, odd. Správy CHKO Křivoklátsko uskutečnilo v Informačním středisku CHKO Křivoklátsko - Křivoklát setkání se starosty obcí.

Cílem schůzky bylo představit, zejména novým starostům obcí, AOPK ČR jako tradičního a strategického partnera v oblasti a prodiskutovat aktuální témata ochrany přírody týkající se dotčených obcí. Starostové využili možnosti projednat konkrétní otázky v oblasti kůrovcové kalamity, nedovolených skládek odpadů, managementových opatření ve vodních biotopech či spolupráce státní ochrany přírody s dalšími organizacemi v území.

Součástí setkání, vedeného v přátelské atmosféře, bylo také podání informací o možnostech dotací administrovaných AOPK ČR, zejména Programu péče o krajinu, dále pak o výskytu chráněných a vzácných druhů živočichů v obcích, péči o dřeviny rostoucí mimo les a o nabídce a činnosti Informačního střediska CHKO Křivoklátsko – Křivoklát.

Setkání se zúčastnilo celkem 18 starostů obcí z Křivoklátska.