Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Obsah

 

Nabídka pro zimní měsíce

PROGRAMY  ZA  NEPŘÍZNIVÉHO  POČASÍ

(možnost uskutečnění i ve Vaší škole)

Lesní zvířátka a jejich svět

Děti se formou soutěží seznámí se způsobem života známých lesních zvířátek

(obydlí, potrava, stopy,…).

Určeno pro MŠ a 1. stupeň ZŠ

Délka programu: 60 minut

Místo konání: IVS

Cena: 30 Kč/ žák

Cena: 40 Kč/ žák – v případě uskutečnění programu ve škole

 

Domácí zvířátka a jejich svět

Děti se formou soutěží dozví vše o domácích zvířátkách a jejich způsobu života.

Určeno pro MŠ a 1. stupeň ZŠ

Délka programu: 60 minut

Místo konání: IVS

Cena: 30 Kč/ žák

Cena: 40 Kč/ žák – v případě uskutečnění programu ve škole

 

Tajemství ptačí říše

Děti se formou soutěží dozví, jak to vlastně v ptačí říši funguje – a to od prvopočátečního vajíčka až po dospělého ptáka.

Určeno pro  1. a 2. stupeň ZŠ

Délka programu: 60 minut

Místo konání: IVS

Cena: 30 Kč/ žák

Cena: 40 Kč/ žák – v případě uskutečnění programu ve škole

 

…RISKUJ

Kvíz je zaměřený na různá témata týkající se přírody(Stopkoriskuj, Zahrádkoriskuj, Bioriskuj, Stromkoriskuj,…).Žáci si mohou díky otázkám ujasnit své znalosti ze všech přírodních oborů.   

Určeno pro  1. a 2. stupeň ZŠ

Délka programu: 60 minut

Cena: 30 Kč/ žák – v případě uskutečnění programu ve škole

Místo konání: IVS

Cena: 20 Kč/ žák

 

pro žáky 9. tříd a studenty SŠ
 
nabízíme přednášku zaměřenou na avifaunu, kroužkování ptáků, ptačí oblast Křivoklátsko, významné druhy ptáků v oblasti, jejich život a nároky na životní prostředí s názvem:Co to tam létá?“
Jednotná cena: 30 Kč / žák
 
Výukové programy jsou zaměřené pro žáky Vaší školy či školní družiny doplňují školní osnovy a jsou zpracovány tak, aby vyhovovaly dané cílové skupině. Prohlubují a doplňují vědomosti z oblasti přírodovědy.
 
 
přednášky lektorované pracovníky Správy CHKO Křivoklátsko:
cena za žáka pro jednotlivé přednášky:ve vaší škole – 30,-
                                                                 v IVS Budy – 20,-
 
Poznejte CHKO Křivoklátsko – formou prezentace se žáci seznámí s historickým vývojem území a přírodními hodnotami chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko, jakožto biosferické rezervace UNESCO. Zdůrazněn bude i vliv prostředí na výskyt jednotlivých druhů rostlin a živočichů a člověkem způsobené změny, které ovlivňují původní ekosystémy (II. stupeň ZŠ a SŠ).
 
Fauna Křivoklátska povídání o zvířatech, která žijí ve vodě, v lese, na polích či si létají křivoklátskou oblohou (II. stupeň ZŠ a SŠ).
 
Flora Křivoklátskaseznámení s rostlinstvem v CHKO Křivoklátsko – ukázky
fotografií běžných, vzácných a ohrožených druhů s odborným výkladem, dále pak obdobné přednáškyVzácné rostliny, Geograficky nepůvodní rostliny, Plevele, Bylinky a my, Les a mimolesní zeleň (II. stupeň ZŠ a SŠ).
 
Ekologické zemědělství v chráněných územíchprincipy ekologického zemědělství v návaznosti na údržbu krajiny, zdraví člověka či chutnost a prospěšnost biopotravin (II. stupeň ZŠ a SŠ).
 
Strážní služba v CHKO Křivoklátskoprogram zaměřený na terénní ochranu zvláště chráněných území za účasti profesionální i dobrovolné stráže ochrany přírody (II. stupeň ZŠ a SŠ).
 
Natura 2000 v CHKO Křivoklátsko program seznamuje posluchače se soustavou chráněných území Natura 2000 na území CHKO Křivoklátsko, představuje vyhlášené evropsky významné lokality, ptačí oblast Křivoklátsko a upozorňuje na zvláštnosti hospodaření v těchto územích (II. stupeň ZŠ a SŠ).
  
 
Těšíme se nashledanou
 
Jiřina Prošková, ředitelka o.p.s. Křivoklátsko
Nám. Svatopluka Čecha 82, 270 23 Křivoklát
Telefon: 313558123
E-mail: proskova16@seznam.cz
 
 
Přihláška na výukový vzdělávací program:
 
Název programu:
 
Datum uskutečnění:
 
Hodina uskutečnění:
 
Místo uskutečnění: ( IS CHKO Křivoklátsko-Křivoklát nebo škola)
 
Adresa školy:
 
Třída:
 
Počet žáků:
 
Zodpovědná osoba:
(jméno a kontakt – telefon, e-mail)
 
 
…………………………………………………....………….
 
Přihlášky zasílejte na e-mailovou adresu: proskova16@seznam.cz
Případné dotazy ráda zodpovím na telefonním čísle: 313 558 123
Jiřina Prošková, IS CHKO Křivoklátsko-Křivoklát, Křivoklátsko o.p.s.
 
 
……………………………………………………………….