Obsah

 
Obecně prospěšná společnost
KŘIVOKLÁTSKO, o. p. s.
Nám. Svatopluka Čecha 82, Křivoklát, PSČ 270 23
 
 

PROGRAMY  ZA  NEPŘÍZNIVÉHO  POČASÍ

(možnost uskutečnění i ve Vaší škole)

 

 

Lesní zvířátka a jejich svět

 

Děti se formou soutěží seznámí se způsobem života známých lesních zvířátek

(obydlí, potrava, stopy,…).

 

Určeno pro MŠ a 1. stupeň ZŠ

Délka programu: 60 minut

Místo konání: IVS

Cena: 30 Kč/ žák

Cena: 40 Kč/ žák – v případě uskutečnění programu ve škole

 

Domácí zvířátka a jejich svět

 

Děti se formou soutěží dozví vše o domácích zvířátkách a jejich způsobu života.

 

Určeno pro MŠ a 1. stupeň ZŠ

Délka programu: 60 minut

Místo konání: IVS

Cena: 30 Kč/ žák

Cena: 40 Kč/ žák – v případě uskutečnění programu ve škole

 

Tajemství ptačí říše

 

Děti se formou soutěží dozví, jak to vlastně v ptačí říši funguje – a to od prvopočátečního vajíčka až po dospělého ptáka.

 

Určeno pro  1. a 2. stupeň ZŠ

Délka programu: 60 minut

Místo konání: IVS

Cena: 30 Kč/ žák

Cena: 40 Kč/ žák – v případě uskutečnění programu ve škole

 

pro žáky 9. tříd a studenty SŠ
 
nabízíme přednášku zaměřenou na avifaunu, kroužkování ptáků, ptačí oblast Křivoklátsko, významné druhy ptáků v oblasti, jejich život a nároky na životní prostředí s názvem:
„Co to tam létá?“
 
Výukové programy jsou zaměřené pro žáky Vaší školy či školní družiny doplňují školní osnovy a jsou zpracovány tak, aby vyhovovaly dané cílové skupině.
Prohlubují a doplňují vědomosti z oblasti přírodovědy.
 
Jednotná cena: 30 Kč / žák

 

 

…RISKUJ

 

Kvíz je zaměřený na různá témata týkající se přírody

(Stopkoriskuj, Zahrádkoriskuj, Bioriskuj, Stromkoriskuj,…).

Žáci si mohou díky otázkám ujasnit své znalosti ze všech přírodních oborů.

         

Určeno pro  1. a 2. stupeň ZŠ

Délka programu: 60 minut

Cena: 30 Kč/ žák – v případě uskutečnění programu ve škole

Místo konání: IVS

Cena: 20 Kč/ žák

          
 
Nabízíme Vám: 
přednášky lektorované pracovníky Správy CHKO Křivoklátsko:
cena za žáka pro jednotlivé přednášky:ve vaší škole – 30,-
                                                                  v IVS Budy – 20,-
 
Poznejte CHKO Křivoklátsko – formou prezentace se žáci seznámí s historickým vývojem území a přírodními hodnotami chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko, jakožto biosferické rezervace UNESCO. Zdůrazněn bude i vliv prostředí na výskyt jednotlivých druhů rostlin a živočichů a člověkem způsobené změny, které ovlivňují původní ekosystémy (II. stupeň ZŠ a SŠ).
 
Fauna Křivoklátska – povídání o zvířatech, která žijí ve vodě, v lese, na polích či si létají křivoklátskou oblohou (II. stupeň ZŠ a SŠ).
 
Flora Křivoklátska – seznámení s rostlinstvem v CHKO Křivoklátsko – ukázky
fotografií běžných, vzácných a ohrožených druhů s odborným výkladem, dále pak obdobné přednáškyVzácné rostliny, Geograficky nepůvodní rostliny, Plevele, Bylinky a my, Les a mimolesní zeleň (II. stupeň ZŠ a SŠ).
 
Ekologické zemědělství v chráněných územích – principy ekologického zemědělství v návaznosti na údržbu krajiny, zdraví člověka či chutnost a prospěšnost biopotravin (II. stupeň ZŠ a SŠ).
 
Strážní služba v CHKO Křivoklátsko – program zaměřený na terénní ochranu zvláště chráněných území za účasti profesionální i dobrovolné stráže ochrany přírody (II. stupeň ZŠ a SŠ).
 
Natura 2000 v CHKO Křivoklátsko – program seznamuje posluchače se soustavou chráněných území Natura 2000 na území CHKO Křivoklátsko, představuje vyhlášené evropsky významné lokality, ptačí oblast Křivoklátsko a upozorňuje na zvláštnosti hospodaření v těchto územích (II. stupeň ZŠ a SŠ).
  
 
Těšíme se nashledanou
 
Jiřina Prošková, ředitelka o.p.s. Křivoklátsko
Nám. Svatopluka Čecha 82, 270 23 Křivoklát
Telefon: 313558123
E-mail: proskova16@seznam.cz
 
Přihláška
na výukový vzdělávací program
 
Název programu:
 
Datum uskutečnění:
 
Hodina uskutečnění:
 
Místo uskutečnění: ( IS CHKO Křivoklátsko-Křivoklát nebo škola)
 
Adresa školy:
 
Třída:
 
Počet žáků:
 
Zodpovědná osoba:
(jméno a kontakt – telefon, e-mail)
 
 
………………………………………………………………………….
 
Přihlášky zasílejte na e-mailovou adresu: proskova16@seznam.cz
Případné dotazy ráda zodpovím na telefonním čísle: 313 558 123
 
Jiřina Prošková
IS CHKO Křivoklátsko-Křivoklát, Křivoklátsko o.p.s.
 
 
………………………………………………………………………….